USLUGA CENA U EURIMA
SPECIJALISTIČKI PREGLED 35 €
KONZILIJARNI PREGLED 50 €
USLUGA CENA U EURIMA
ZALIVANJE FISURA 10 €
fLUORIZACIJA ZUBA 20 €
GLASJONOMERNI I KOMPOZITNI ISPUNI 1 POVRŠINA 25 €
VIŠE POVRŠINA 30 €
EKSTRAKCIJA MLEČNOG ZUBA 15 €
TERAPIJA UPALJENOG ŽIVCA MLEČNOG ZUBA 30 €
USLUGA CENA U EURIMA
LOKALNA APLIKACIJA LEKA 15 €
KOMPOZITNI ISPUNI 1 POVRŠINA 25 €
2 POVRŠINE 30 €
3 POVRŠINE 40 €
KOMPOZITNA NADOGRADNJA 60 €
KOMPOZITNE FASADE 50 €
USLUGA CENA U EURIMA
ENDODONTSKI TRETMAN ( PO KANALU) 25 €
TERAPIJA GANGRENE ZUBA 40 €
DEFINITIVNO PUNJENJE KANALA ( PO KANALU ) 20 €
REVIZIJA STAROG PUNJENJA 30 €
USLUGA CENA U EURIMA
UKLANJANJE MEKIH NASLAGA I ZUBNOG KAMENCA 40 €
KIRETAŽA PARODONTALNOG DŽEPA 10 €
TERMOKAUTERIZACIJA PAPILE 10 €
REŽANJ OPERACIJA ( PO ZUBU ) 70 €
USLUGA CENA U EURIMA
METALOKERAMIČKA KRUNA 130 €
BEZMETALNA KRUNA 220 €
TOTALNA PROTEZA 300 €
SKELETIRANA PROTEZA 450 €
SKELETIRANA PROTEZA SA ATEČMENIMA 550 €
LIVENA KRUNA 40 €
TELESKOP KRUNA 300 €
KRUNA NA IMPLANTIMA 350 €
USLUGA CENA U EURIMA
VAĐENJE ZUBA 40 €
KOMPLIKOVANO VAĐENJE ZUBA 60 €
HIRURŠKO VAĐENJE IMPAKTIRANIH ZUBA ( UMNJAKA ) 120 €
RESEKCIJA KORENA 120 € - 150 €
HIRURGIJA PLIKA I FRENULUMA 60 €
UKLANJANJE CISTA 140 €
PLASTIKA SINUSA 120 €
USLUGA CENA U EURIMA
UGRADNJA IMPLANTATA 600 € - 650 €
USLUGA CENA U EURIMA
DIJAGNOSTIKA 50 €
MOBILNA PROTEZA 300 €
FIKSNA PROTEZA ( PO VILICI ) 750 €
FOLIJA ZA RETENCIJU 50 €
FOLIJA ZA ISPRAVLJANJE ZUBA ( ALAJNERI ) ( PO FOLIJI ) 100 €