Kada se kaže ” savremena stomatologija” uvek se prvo pomisli na implantologiju. Međutim, nije kod svakog moguće ugraditi implant. Ono što je potrebno za uspeh je biološki uslov, a misli se u stvari na stanje kosti. Implanti mogu da vam stvore osećaj kao da su vam nikli novi zubi.