Kaže se da je parodontopatija bolest savremenog čoveka. Sve više je rasprostranjena među populacijom. Ona se ne može izlečiti ali se redovnim tretiranjem može usporiti ili zaustaviti.